Valikko Sulje

Rekisteriseloste

Verkkokaupan ja kanta-asiakkuuden rekisteriseloste

 

Henkilötietolaki (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.
Laatimispäivä 15.5.2018

 1. Rekisterinpitäjä

Triola Oy (y- tunnus: 0961380-7)

Höykkyläntie 1

622710 Kurejoki

 

 1. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Mika Hautanen

Gsm: 06- 557 63 77

sähköposti: mika.hautanen(a)triola.fi

 

 1. Rekisterin nimi

Triola Oy:n asiakasrekisteri

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisterin käyttötarkoitus on tilauksien toimittaminen, asiakassuhteen ylläpitäminen ja asiakassuhteeseen liittyvä tiedottaminen. Rekisterissä
käsiteltäviä osto- ja asiointitietoja voidaan käyttää myös profilointiin ja tarjousten, etujen ja muiden markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi.

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi.

 1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja:
– nimi
– osoite
– puhelin
– sähköpostiosoite

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi Helppoostos.fi verkkokaupasta ja kanta-asiakkuudesta ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa tai paperista lomaketta käyttäessään.

 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, paitsi lainsäädännön niin velvoittaessa.

 1. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisterin tiedot on tallennettu järjestelmään, johon sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

 1. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä henkilöllä on hekilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot.

Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Triola Oy

Höykkyläntie 1

62710 Kurejoki

 1. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon
korjaamiseksi.

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti.